Ķirurģija bērniem, ķirurģiskās operācijas

Ievads

Laikā, kad mūsu valstī gandrīz visi medicīniskie pakalpojumi ir pieejami tikai par pilnu maksu, arī plānveida ķirturģiskās operācijas valsts un pašvaldības ārstniecības iestādēs, aicinām tos saņemt pie augsti profesionāliem ārstiem - ķirurgiem Veselības klīnikā Premium Medical, jo esam uzsākuši sniegt plaša spektra plānveida ķirurģisko operāciju pakalpojumus. 2009.gadā esam atzīti par pacientam draudzīgāko privāto ārstniecības iestādi Latvijā.

Aicinām arī Jūs uz mūsu klīniku.

Ķirurģijas nozares bērniem

Klīnika Premium Medical piedāvā plašas iespējas plānveida ķirurģisko operācijas veikšanai. Pakalpojumus sniedzam gan bērniem, gan pieaugušajiem. Bērniem tiek veiktas operācijas sekojošās ķirurģijas apakšnozarēs:

Nozare Speciālisti
Bērnu ķirurģija

Dr. Paulis Laizāns, Dr. Ainārs Ģīlis**

Ginekoloģija Dr. Ilona Auziņa
Uroloģija

Dr. Paulis Laizāns, Dr. Ainārs Ģīlis**

Traumatoloģija, ortopēdija Dr. Ernests Štekels
Bērnu anestezioloģija Dr. Aleksejs Mihejevs

** - pakalpojums tiek nodrošināts uz ārsta un klīnikās vienreizēja līguma pamata

Kur tiek veiktas operācijas?

Ķirurģiskās manipulācijas un plānveida operācijas Premium Medical speciālisti veic klīnikas līgumiestādēs stacionāros Rīgas rajona slimnīcā Siguldā un Jūrmalas slimnīcā Bulduros. Abās slimnīcās ir radīta laba infrastruktūra kvalitatīvu ķirurģisko pakalpojumu sniegšanai. Uz vietas katrā no slimnīcām Premium Medical personāls nodrošina saviem pacientiem kvalitatīvu un uz klientu orientētu medicīnisko pakalpojumu sniegšanas pilnu procesu. Pacientiem ir pieejamas arī palātas ar paaugstinātu komfortu.

Kāpēc klīnika Premium Medical par saviem sadarbības partneriem ķirurģisko operāciju veikšanā izvēlējās tieši šīs 2 slimnīcas? Savu izvēli balstījām uz četriem, mūsuprāt, ļoti būtiskiem argumentiem:

 1. Abās slimnīcās ir augsts operāciju drošības līmenis, jo pieejama diennakts neatliekamā palīdzība. Tas ir ļoti svarīgi, izvērtējot iespējamos operāciju sarežģījumu riskus. Šis apstāklis ir ļoti būtisks gadījumos, kad pacients tiek operēts pēcpusdienā vai vakarā, kā arī tad, ja stacionārā pēc operācijas jāpavada arī nakts vai pat vairākas diennaktis.
 2. Abas slimnīcas atrodas tuvu Rīgai, tajā pašā laikā tālu no lielpilsētas kņadas un piesārņotā gaisa. Rīgas Rajona slimnīca atrods Siguldas centrā gleznainā vietā pie Gaujas senlejas, savukārt kūrortpilsētas Jūrmalas slimnīca atrodas Bulduros, vietā, kur nav daudzstāvu apbūves, netālu no jūras.
 3. Abās slimnīcās pēdējo gadu laikā notikuši vērienīgi infrastruktūras uzlabošanas un remontdarbi. Pacienti tiek ārstēti un operēti kvalitātīvās, aprīkotās un svaigi remontētās operāciju zālēs, kā arī pēc operācijām slimnīcās pieejamas komfortablas palātas – gan vienvientīgās, gan dievvietīgās, ar visām labierīcībām.
 4. Abās slimnīcās strādā ļoti pozitīvs, uz pacientu orientēts medicīniskais personāls.

Rīgas Rajona slimnīcas adrese: Lakstīgalas iela 13, Sigulda, LV-2150. Skatīt adresi Google Map>>

Jūrmalas slimnīcas adrese: Vienības prospekts 19/21, Jūrmala, LV-2010. Skatīt adresi Google Map>>

Kā notiek sagatavošanās operācijai?

Lai nozīmētu ķirurģisku manipulāciju vai operāciju, pacientam sākotnēji ir jāapmeklē operējošā Premium Medical speciālista (norādīti tabulā augstāk) konsultācija klīnikā. Uz konsultāciju līdzi jāņem visi esošie izraksti, nosūtījumi un izmeklējumi, kas var attiekties uz risināmo veselības problēmu. Operējošais ārsts konsultācijā pieņems lēmumu par operācijas nepieciešamību, kā arī par veicamajiem papildizmeklējumiem.

Nozīmējot operāciju, ārsts sniegs pilnu informāciju par tās norisi un ar to saistītajām darbībām.

Operācijas sagatavošanās procesa laikā starp pacientu un klīniku būs jānoslēdz sekojoši līgumi un vienošanās:

 • Līgums par pirmsoperācijas un pēcoperācijas aprūpi un ķirurģisko operāciju.
 • Pacienta piekrišana operācijai.
 • Pacienta piekrišana operācijai vispārējā anestēzijā.

Pacienta sagatavošanas procesu operācijai vada klīnikas Operāciju koordinatore – medicīnas māsa Aelita Belousova. Viņa uztur kontaktu ar pacientu visa procesa laikā, izskaidro un saskaņo ar operāciju saistītās nianses - operācijas datumu un laiku, analīžu nodošanu, vizīti klīnikā pirms operācijas pie pieredzējuša bērnu anesteziologa, piekļūšanu stacionāram un nokļušanu ķirurģijas nodaļā operācijas dienā, utml. Lai pacientam būtu iespēja uzdot jebkurus interesējošos un neskaidros jautājumus, kas saistīti ar pirmsoperācijas un pēcoperācijas aprūpi klīnikā, kā arī ar operāciju stacionārā, pacientam tiks iedots Operāciju koordinatores tālruņa numurs.

Dažas dienas pirms plānotās operācijas tiks nozīmēta pacienta tikšanās ar anesteziologu klīnikā Rīgā, Duntes ielā 11 vai tajā stacionārā, kurā notiks operācija. Bērnu anesteziologs iepazīsies ar pacientu un jau esošajiem analīžu un izmeklējumu rezultātiem. Iespējams, ka pacientam līdz operācijai būs jānodod vēl kādas analīzes, kuras, pēc pacienta paša izvēles, varēs nodot klīnikā uz vietas vai kādā no E.Gulbja labortorijām. Ja visas pacienta analīzes apstiprinās ka viņa veselības stāvoklis ļauj veikt operāciju, tiks nozīmēta operācijas diena un laiks, un šis laiks tiks plānots, saskaņojot ar pacientu.

Kā notiek operācija?

Norunātajā laikā slimnīcā pacientu sagaida klīnikas Premium Medical Operāciju koordinatore, kuras pavadībā tālāk notiek visas plānotās darbības stacionārā, atkarībā no operācijas specifikas. Process ir rūpīgi pārdomāts, lai gan lielajam pacientam, gan mazajam pacientiņam un viņa vecākiem pirmsoperācijas un pēcoperācijas aprūpes laikā, kā arī operācijas dienā aiztaupītu jebkādus satraukumus.

Pēc operācijas un stacionāra atstāšanas pacientam pēcoperācijas aprūpe tiks nodrošināta uz vietas klīnkā Premium Medical.

Cik maksā operācija?

Operāciju aptuvenās cenu robežas ir norādītas Bērnu ķirurģisko operāciju cenrādī>>. Precīzs cenu piedāvājums katram pacientam tiks sagatvots individuāli pēc konsultācijas ar operējošo ķirurgu. Tajā tiks ņemta vērā indivuduālā gadījuma specifika, anestēzijas veids, pacienta izvēles un pēcoperācijas aprūpes komforts.

Ja vēlaties saņemt cenu piedāvājumu operācijai, rakstiet e-pasta vēstuli uz adresi operacijas@premiummedical.lv

Operāciju apmaksas kārtība, nosūtījumi, apdrošināšanas polises

Lai operāciju veiktu klīnikā Premium Medical, Jums nav nepieciešams ģimenes ārsta vai kāda cita ārsta nosūtījums!

Operācijas cenā ietilpst:

 1. Pirmsoperācijas vizīte klīnikā vai stacionārā pie anesteziologa, kurš operācijas laikā pacientam veiks spinālo vai vispārējo anestēziju, ko veic pieredzējis bērnu anesteziologs.
 2. Operācija stacionārā.
 3. Pēcoperācijas periodā pacienta uzturēšanās stacionārā pēcoperācijas palātā vienu diennakti. Ja pacients izvēlas paaugstināta komforta palātu, tad par to būs jāveic papildu samaksa
 4. Pēcoperācijas aprūpes laikā vizīte pie operējošā ķirurga (aptuveni 7 dienas pēc operācijas) klīnikā.

Par operāciju iespējams norēķināties gan par paša pacienta līdzekļiem, kā arī ar tās veselības apdrošināšanas kompānijas palīdzību, kuras polise ir pacientam. Vismaz nedēļu pirms plānotās operācijas Jums būs jāiesniedz klīnikai adresēta Jūsu veselības apdrošināšanas kompānijas sagatavota Garantijas vēstule par to, ka šī kompānija apņemas apmaksāt pilnu operācijas maksu vai arī tikai daļu no tās. Starpība būs jāsedz pacientam pašam.

Līgums starp klīniku un pacientu paredz, ka gadījumā, ja samaksu par operāciju pacients veic pats no saviem līdzekļiem, tad operācijai jābūt apmaksātai pilnā apmērā (saskaņā ar klīnikas sagatavoto un piestādīto rēķinu) vismaz 3 dienas pirms ieplānotās operācijas dienas. Bankas atzīmes datums uz pacienta vai bērna vecāku uzrādītā maksājuma uzdevuma uzskatāms par samaksas dienu.

Gadījumā, ja līdz iepriekšējās dienas pirms ieplānotās Operācijas pl.10.00 pacients izlēmis atteikties no Operācijas un atteikumam nav medicīnisku iemeslu, Klīnika pacientam atmaksā 50% no iemaksātās summas, pārējo ieturot kā līgumsodu.

Gadījumā, ja 2 dienas līdz operācijai vai plānotajā Operācijas dienā pacients vai bērna vecāki sniedz informāciju, ka medicīnisku iemeslu dēļ (akūta saslimšana vai hroniskas slimības saasinājums) šajā dienā Operācija nav iespējama, un to apstiprina ārsts (plānotais pacienta operējošais ķirurgs), klīnika pacientam uz līgumā norādīto bankas kontu atgriež samaksāto maksu par Operāciju, no iemaksātās summas ieturot LVL 100,00 (vienu simtu latu), kas ir maksa par neizmantoto laiku operāciju zālē.