Pacientam draudzīgākā medicīnas iestāde

2009.gada 12.jūnijā veselības klīnika „Premium Medical” kļuva par „Pacientam draudzīgāko privāto ārstniecības iestādi Latvijā”.

Šāds konkurss tika izsludināts pirmo reizi, un mums ir īpašs gods un prieks būt par uzvarētājiem vienā no 3 nominācijām. Klīnika "Premium Medical" kā vienīgā tika atzīmēta privāto medicīnas iestāžu vidū.

Prieku par saņemto apbalvojumu vēl lielāku padara tā piešķiršanas procedūra, kuras laikā komisija ne vien apsekoja pretendentu iestādes uz vietas, bet arī veica pacientu aptauju. Saskaņā ar komisijas sniegto informāciju, liela nozīme apbalvojuma piešķiršanā ir bijusi tieši mūsu pacientu pozitīvajām atsauksmēm. Mēs par to esam īpaši gandarīti, jo, tā kā tolaik darbojāmies gadu ilgi, tas ir vērtējams kā izcils sasniegums.

2008.gada rudenī Latvijas Republikas Veselības ministrija un Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija “SUSTENTO” izsludināja konkursu par pacientam draudzīgāko ārstniecības iestādi.

„Pacientiem draudzīgas vides” skaidrojums: http://www.sustento.lv/uploads/Pacientam%20draudziga/SUSTENTO_buklets.pdf

Vēl 2 plāksnes pasniegtas nominācijās „Pacientam draudzīgākā slimnīca Latvijā” un „Pacientam draudzīgākā poliklīnika Latvijā”.

Balvu klīnikai pasniedza Veselības ministrijas pārstāve Silvija Pablaka un „SUSTENTO” valdes priekšsēdētāja Gunta Anča un viņas vietniece Iveta Neimane. Plāksne ar uzrakstu „Pacientam draudzīga ārstniecības iestāde” klīnikā ir redzama pie sienas recepcijā.

Oficiāla informācija par konkursa rezultātiem LR Veselības ministrijas mājas lapā>>